Ομάδες

Χορωδία: Ιδρύθηκε το  2003 με υπεύθυνη τότε την κα Μαρία Τζανουκάκη . Σήμερα αποτελείται 30 μέλη,άνδρες-γυναίκες διαφόρων ηλικιών. Συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου που πραγματοποιούνται στην Ελευσίνα και  σε εκδηλώσεις Αδελφών Σωματείων εκτός της πόλεως μας. Υπεύθυνος της χορωδίας σήμερα είναι ο μουσικός Νίκος Καρέλος.

 

Χορευτικά: Το 2004 δημιουργείται το χορευτικό τμήμα με χοροδιδάσκαλο την Μαρία Βαλαβάνη (με καταγωγή από τη Μ.Ασία), η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Έχει τμήματα παιδικά,εφηβικά και ενηλίκων. Λαμβανουν μέρος σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, του Δήμου Ελευσίνας και σε όποια άλλη εκδήλωση καλούνται εκτός της πόλης μας από Αδελφά Σωματεία, Δήμους ή άλλους φορείς.

 

Θεατρική: Το 2016 συγκροτείται η θεατρική ομάδα με υπεύθυνη τη Μαρία Βαλαβάνη και στην συνέχεια την αναλαμβάνει, μέχρι και σήμερα, ο Θοδωρής Ευστρατιάδης. Κάθε χρόνο ανεβάζει ένα θεατρικό έργο που το παρουσιάζει όχι μόνο στην πόλη μας αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές.