Ο δρόμος του ξεριζωμού – Παναγιώτης Καραμπίνης, Ευτυχία Τσολάκη