Ο θείος Δημητρός, ο θείος της καρδιάς μας – Ιωάννα Μαγουλά