Πέραμος, Πατρίδα της ψυχής μου – Ελένη Κατζάλη Τσακίρη