Τα πειράγματα των συμμαθητών μου – Ευάγγελος Τσακίρογλου